Údaje o organizácii


Technické služby mesta Humenné
Sninská 27
066 01 Humenné
-----------------------------------------

IČO  : 00186 155
 
Bankové spojenie :
Všeobecná úverová banka
Námestie slobody 26/10
066 01 Humenné

Ćíslo účtu:
23 23 532 / 0200